Gabinet Stomatologiczny
lekarz stomatolog
Agnieszka Marek-Kurowska

O Sobie

Witam

Jestem absolwentką Wydziału Stomatologicznego Akademii Medycznej w Gdańsku.
Zajmuję się leczeniem zachowawczym zarówno dorosłych jak i dzieci.
W Tczewie pracuję od 2012 roku i wykonuję dla Państwa prace z zakresu protetyki, endodoncji, chirurgii oraz periodontologii.
Biorę udział w szkoleniach, kursach i targach stomatologicznych, aby cały czas podnosić swoje kwalifikacje i stosować najnowsze rozwiązania stomatologiczne w leczeniu pacjentów.

Agnieszka Marek-Kurowska

Nasza Oferta

Zakres Usług

Oferujemy usługi na najwyższym poziomie, posiadając największe doświadczenie.

Cennik

- bezpłatny przegląd stomatologiczny
- bezpłatna konsultacja
- bezpłatne opracowanie planu leczenia

Nasz Zespół

Zapewniamy Państwu najlepszą opiekę stomatologiczną.

Gabinet Stomatologiczny Tczew
Agnieszka
Marek-Kurowska
lekarz stomatolog

Jestem z Państwem w Tczewie już od 6 lat. W zawodzie pracuję od 13 lat. Specjalizuję się w stomatologii zachowawczej z endodoncją, protetyce, stomatologii dziecięcej. Biorę udział w wielu szkoleniach i kursach, aby świadczyć dla Państwa usługi na najwyższym poziomie.

Gabinet Stomatologiczny Tczew
Dominika
Staśkiewicz
lekarz stomatolog

Jako lekarz stomatolog z 15 letnim stażem zdobyłam ogromne doświadczenie. Specjalizuję się w stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, protetyce, oraz medycynie estetycznej. Zapraszam na zabiegi medycyny estetycznej na najwyższym i profesjonalnym poziomie.

Gabinet Stomatologiczny Tczew
Patrycja
Mielewska
asystentka stomatologiczna

Ukończyłam szkołę dla Asystentek Stomatologicznych. Pracuję jako Asystentka Stomatologiczna od 2015 roku. Praca dla Pacjentów to czysta przyjemność i pozwala mi czerpać z pracy ogromne doświadczenie.


Informacja o Danych Osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Agnieszka Marek-Kurowska
83-110 Tczew
Ul. Żwirki 50/4

25.05.2018 Tczew

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Stomatologiczny w Tczewie ul. Żwirki 50, który reprezentuje Agnieszka Marek-Kurowska
2) Inspektorem Danych Osobowych jest Agnieszka Marek-Kurowska, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gabinecie Stomatologicznym możliwy jest pod numerem tel. 695-55-25-65.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy na podstawie art. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie Gabinet Stomoatologiczny w Tczewie ul. Żwirki 50.
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. 20 lat
6) Posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – należy rozstrzygnąć czy nie ma konieczności ograniczeń uprawnień wynikających z innych przepisów prawa,
7) Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.


© Administrator - 2018. dla Gabinet Stomatologiczny Tczew ul. Żwirki 50